Գրքի մանրամասներ

tolerance_ebookformat

Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ

Էլ․ տարբերակ Անվճար

«Հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության դրսևորումները հայ գրականության մեջ» խորագրով հետազոտությունները նպատակ ունեն ուսումնասիրել և գիտահանրամատչելի ներկայացնել հանդուրժողականության և անհանդուրժողականության ակունքներն ու դրսևորումները հայալեզու՝ սերնդեսերունդ փոխանցված տեքստերում, փորձելով նաև իմաստավորված բանավեճ ծավալել դրանց շուրջ։ Հետազոտություններն ընդգրկում են հայ միջնադարյան ավանդավեպերը, 19-րդ ու 20-րդ դդ. դասական արձակը, Սփյուռքի գրականությամբ հանդերձ, հետխորհրդային Հայաստանի արձակն ու դասագրքերը: Հրատարակությունը, ըստ էության, քաղվածքների էքսկուրս է ողջ հայ գրականության մարմնով, ինչն իր հերթին առանձնահատուկ հաճույք է պարգևում ընթերցողին և հպանցիկ պատկերացում տալիս հայ գրականության զարգացման միտումների մասին։

Ժողովածուն նախատեսված է ընթերցողների լայն շրջանակի համար և կարող է օգտագործվել որպես ուսումնական ձեռնարկ:

The studies titled “Manifestations of Tolerance and Intolerance in Armenian Literature” aim to examine the roots of tolerance and intolerance and their manifestations in Armenian language texts passed on from generation to generation, as well as to present this through an academic and popular approach, and attempt to foster a meaningful debate on these issues. The studies include Armenian medieval sagas, the classic prose of the 19th and 20th centuries along with the literature of the Diaspora, the prose of post-Soviet Armenia as well as textbooks. The book essentially provides a guided tour through the whole body of Armenian literature which, in turn, provides a particular pleasure to the reader and presents a condensed image of the tendencies for development in Armenian literature.

This collection is intended for a broad range of readers and can be used as an educational manual.

Ծանոթանալ գրքին
Հեղինակ` Գևորգ Տեր-Գաբրիելյան, Անուշ Մարգայրան, Իզաբելլա Սարգսյան
Հրատարակիչ` upub.am
Էջերի քանակ (A4)` 352
Գրքի լեզուն` հայերեն
ISBN` 9789939024196
eISBN` 9789939024899
Հրատարակվել է` 23-11-2017
Ժանրեր` , ,
Հասանելի ֆորմատեր` ePubMobiPDF

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել

ՅԱՎՐՈՒՀՐԱՏ նախագիծը նպատակ ունի խթանել հայերեն էլեկտրոնային գրքերի ստեղծումը և տարածումը և, ընդհանրապես, էլեկտրոնային գրահրատարակչությունը Հայաստանում՝ լինելով առաջիններից մեկը ոլորտում։