Գրքի մանրամասներ

Հայագիտության հարցեր - 2015 (3)

Հայագիտության հարցեր – 2015 (3)

Էլ․ տարբերակ Անվճար

Եվրոպայի համար XIX դարը Ֆրանսիական հեղափոխության և նապոլեոնյան պատերազմների փորձառություններից հետո բնութագրվում էր տերությունների միջև հավասարակշռության գերակայության գաղափարով: Չնայած շահերի վրա հիմնված քաղաքականության որոշակի գերակշռությանը՝ ժամանակն իր հետ բերում էր նաև բարոյական քաղաքականության կողմնորոշում: Հետհեղափոխական քաոսի համայնապատկերում նրան բնորոշ էր նաև մարդկային առաջադիմության
զարգացման հայեցակարգը: Ստրկացման և գաղութային հանցագործությունների դեմ ի հայտ եկան կարևոր բարոյաքաղաքական քարոզարշավներ: XIX դարի վերջի հայամետ քարոզարշավները պետք է դիտարկվեն այդ համատեքստում: Վիլյամ Գլադստոնը գործում էր եվրոպական ժողովուրդների ժողովրդավարական միության՝ մարդու իրավունքների և ազատականության հայեցակարգի հիման վրա, որը «լիբերալ» իմպերիալիզմի դիրքորոշումը չէր բացառում: Նույնը վերաբերում էր Գերմանիայում Յոհաննես Լեփսիուսին: Նրանք երկուսն էլ, հակառակ իրենց կառավարությունների՝ սոսկ շահերի վրա հիմնված քաղաքականությանը, ձգտում էին ամրապնդել հասարակական կարծիքի իշխանությունը: Ընդ որում՝ արտակարգ էին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ հետապնդվող հայերի փրկության նպատակով Լեփսիուսի գործադրած ջանքերը, որը ամենևին հաշվի չէր առնում բեռլինյան պաշտոնական քաղաքականությունը: Հանուն մարդու իրավունքների տեղի ունեցող հասարակական բարոյաքաղաքական քարոզարշավները պետք է, այնուհանդերձ, ունենային ինստիտուցիոնալ և քաղաքական հետևանքներ: Դա առաջին անգամ պարզորոշ դարձրեց 1921 թ. Բեռլինում Սողոմոն Թեհլիրյանի դատավարությունը, որն ուղղակիորեն նպաստեց ՄԱԿ-ի՝ Ցեղասպանության վերաբերյալ կոնվենցիայի ի հայտ գալուն:

Հեղինակ` Սիմոնյան Ա. Հ (խմբ.)
Հրատարակիչ` ԵՊՀ Հրատարակչություն
Էջերի քանակ (A4)` 259
Գրքի լեզուն` հայերեն
Հրատարակվել է` 09-06-2016
Ժանրեր` ,
Հասանելի ֆորմատեր` PDF

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել

ԵՊՀ հրատարակչության անցած ուղին սերտորեն կապված է Մայր բուհի իննսունամյա գործունեությանը, որի ընթացքում հրատարակել է ավելի քան 5500 անուն գիրք:

Նոր էր հիմնվել Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, 1918թ. հոկտեմբերին Թիֆլիսում հրավիրվում է հատուկ խորհրդակցություն` Հայաստանում համալսարանական տիպի դպրոց հիմնելու մասին: Քննարկմանը մասնակցել են ապագա համալսարանի առաջին ռեկտոր` Սանկտ Պետերբուրգում, Փարիզում, Բրյուսելում իրավագիտություն ուսանած, նաև դասավանդած Յուրի Ղամբարյանը, ՀՀ Հանրային կրթության նախարարի տեղակալ` Փարիզի և Սանկտ Պետերբուրգի համալսարանների շրջանավարտ Դավիթ Զավրյանը, համալսարանական առաջին գրքի նախաձեռնող, Գևորգյան ճեմարանի երկարամյա մանկավարժ Սիրական Տիգրանյանը: Որոշման մեջ ասված է. «Ստեղծել դպրոց կամ դասընթացներ, որոնք կպատրաստեն մասնագետներ` վերջնական նպատակ ունենալով այն դարձնել համալսարան»:

1920թ. հունվարի 31-ին Ալեքսանդրապոլում կայացավ համալսարանի բացումը: Արարողությունը շատ բարձր մակարդակով էր կազմակերպված: Մասնակցում էին վարչապետ Ալ. Խատիսյանը, Հանրապետության մյուս ղեկավարները, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իրանի և այլ երկրների դեսպանները:

Նույն օրը` 1920թ. հունվարի 31-ին, համալսարանը լույս ընծայեց առաջին թերթը`«Հայաստանի համալսարան» խորագրով` փաստորեն սկիզբ դնելով համալսարանական հրատարակչությանը:

Առաջին գիրքը ևս լույս է տեսել Ալեքսանդրապոլում: Սիրական Տիգրանյանը թարգմանել էր ամերիկացի նշանավոր փիլիսոփա Ուիլյամ Ջեյմսի «Հոգեբանություն» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որից հետո տպագրվել է այդ առարկայի դասախոսությունը:

Շատ ուշագրավ է, թե ովքեր էին համալսարանական առաջին գրքերի հեղինակները և ինչպիսի սկիզբ է ունեցել ԵՊՀ հրատարակչական գործը:

ԵՊՀ հրատարակչության լույս ընծայած գրքերից շատերը շահել են պատվավոր մրցանակներ:

ԵՊՀ հրատարակչությունը ղեկավարել են Հանրապետության ճանաչված մտավորականներ Վսեվոլոդ Սկաբյոլկինը (1957), Արմեն Հակոբյանը (1957-1964), Արամայիս Ասրյանը (1964-1976), Գառնիկ Անանյանը (1976-1985), Բաբկեն Հարությունյանը (1986-1988), Սարգիս Փանոսյանը (1988-1994), Դավիթ Գասպարյանը (1994-1998), Պերճ Ստեփանյան (1998-2014):

Այժմ «ԵՊՀ հրատարկչությունը» ղեկավարում է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Կարեն Գրիգորյանը:

Այցելել պաշտոնական կայք