Գրքի մանրամասներ

ԱՊՐԱՆՔԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՌՈՏ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

Ապրանքագիտության տեսության համառոտ դասընթաց

Էլ․ տարբերակ 999 AMD

Ձեռնարկում տրված է ապրան­քա­գիտության տեսության ձևավորման, զար­գացման համառոտ պատմությունը, լուսաբանված են այդ առարկայի բո­վա­ն­դա­կությունը, հիմնական հասկացությունները, մեթոդները, տարբեր գի­տու­թյուն­նե­րի և գիտակարգերի հետ ունեցած առնչությունները, ժամանակակից խնդիր­ները, կիրառման ոլորտները և ուղղությունները:
«Ապրանքագիտու­թյուն և ապրանքների փորձաքն­նու­թյուն», այլ նաև «մե­նեջ­մենթ», «մարքեթինգ», «կոմերցիա», «գովազդ», «մաքսային գործ», «հա­շ­վապ­ա­հա­կան հաշվառում», «բիզնեսի կազ­մա­կերպում» և այլ մասնագիտացումներով սո­վորող ուսանողների, ինչպես նաև ապրանքների արտադրու­թյան ու իրացման ոլորտնե­րում զբաղված համապատասխան մասնագետների, անհատ ձեռ­նե­րեց­ների համար: Ուսումնական ձեռնարկի հեղինակ Սպարտակ Սարատիկյան:

Ծանոթանալ գրքին
Հեղինակ` Սպարտակ Սարատիկյան
Հրատարակիչ` Սպարտակ Սարատիկյան
Էջերի քանակ (A4)` 202
Գրքի լեզուն` հայերեն
ISBN` 978-99930-4-732-2
Հրատարակվել է` 01-02-2016
Ժանրեր` , ,
Հասանելի ֆորմատեր` PDFePub

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել