Գրքի մանրամասներ

Կեանքի նկատմամբ

Կեանքի նկատմամբ

Էլ․ տարբերակ 2,499 AMD

Գիրք մը կարդացի, կեանքս փոխուեցաւ….

Ծանոթանալ գրքին
Հեղինակ` Սալբի Քիլէճեան
Հրատարակիչ` upub.am
Էջերի քանակ (A4)` 113
Գրքի լեզուն` հայերեն
Հրատարակվել է` 17-10-2018
Ժանրեր` , , ,
Հասանելի ֆորմատեր` PDF

Մեկնաբանություն և գնահատական

Ներկայումս մեկնաբանություններ և գնահատականներ չկան

Մեկնաբանել և գնահատել

Սուրիահայ գրողներու միութենէն եմ.հետագրգրուած եմ իմաստասիրական նիւթերով որովհետեւ
մակերեսայինութենէն հեռու եմ:Սոյն առակներով (4 գրքոյկներով)փափաքած եմ ընթերցողին տալ տարբեր դիտանկիւններ կեանքը ըմբռնելու,դիտել տալու “մեծ նկարին” եւ օգտուելու հանճարներու
մտքերէն :Ինչ, որ ինծի գրաւած էր (երբ առաջին անգամ կարդացած էի)եւ մղած, որ սկսիմ գրել` ձեզի ալ հրամցուցի:
Կը նուիրեմ զաւակներուս եւ թոռներուս` ներկայ և գալիք
Շնորհակալ պիտի ըլլամ ձեր ‘review,comment’ներուն:Եւ շնորհակալութիւն ընթերցողներուն:-)
As a back ground: Verified certificate in/philosophy and critical thinking /from Queensland university in Australia /.
Ներկայիս Լօս Անճըլըս կ‘ապրիմ Սուրիոյ տաքնապին պատճառով….
Գրքերս բոլորը կարելի չէր հետս բերել,անոր համար մեծ գոհունակութիւն զգացի Յու-բապ ով: